Kleine Uil wordt wijs

Bijbelverhalen vertellen op een vrolijke manier

Kleurplaten bij Afl 29 Geroepen, kom meedoen!

9 januari 2024 | Extra

Twee platen uit de bijbelvertelling in het filmpje zijn er ook als kleurplaat. Jezus die de vissers roept om mee te doen (voor de jongere kinderen) en de grote groep enthousiaste mensen die op Jezus afkwam terwijl Hij de zieken genas (voor de wat oudere kinderen). Lees de tekst uit de vertelling er bij voor, die vertelt precies wat je ziet.

Voor de jongere kinderen
Eens liep Jezus langs het grote meer dat in Galilea ligt, en zag twee vissers in een boot, de zon op hun gezicht.
Het waren Simon en zijn broer: Simon en Andreas. Ze gooiden juist hun netten uit, omdat vissen hun beroep was.
Jezus stond stil, hij riep ze, en ze zagen Hem. Hij zei: ‘Waarom word je geen mensenvisser? Sluit je aan bij Mij!’
Zo kwamen er steeds meer helpers! Het werd een fíjne groep. Want mensen worden vríenden als de stem van God hen roept!

Blije vissers gaan blij met Jezus mee. Druk de kleurplaat af geef ze vrolijke kleuren!

Voor wat oudere kinderen een moeilijke kleurplaat.
Toen Jezus pas begon met zijn toespraken voor mensen, kwamen er heel veel luisteren, méér dan hij zich kon wensen.
In het land van Galilea vertelde Hij Gods grote idee: ‘De tijd is nu, keer je leven om, Gods Ríjk begint, doe mee!’
De mensen werden enthousiast over wat Hij deed en zei, Ze voelden ’t, Hij gaf houvast, ze hoorden er echt bíj.
Terwijl Hij rondging in het land, als brenger van geluk, de armen hielp en zieken genas, kreeg Jezus het te druk.

Zie je hoe druk het is bij Jezus? En hoe enthousiast de mensen zijn?
Druk de kleurplaat af, en kleuren maar!