Kleine Uil wordt wijs

Bijbelverhalen vertellen op een vrolijke manier

Gebruik

14 december 2023

Hoe gebruik je Kleine Uil?

Leuke filmpjes! Hoe zet je ze in?

Thuis
Misschien pak je thuis de kinderbijbel er wel eens bij. Daar staan prachtige verhalen in om voor te lezen. Die verhalen wil je kind meegeven. Ze dagen jou uit om erover in gesprek te gaan met je kind. Je kunt nu ook een filmpje van Kleine Uil wordt wijs opzetten dan voeren Joes en Mara dat gesprek al een beetje voor je.  Het bijbelverhaal klinkt, en Joes en Mara brengen het in onze eigen tijd, in de eigen context van de kinderen.

Is thuis bijbellezen niet zo jullie gewoonte ook dan zijn de filmpje interessant want ze gaan over relevante onderwerpen uit het leven van je kinderen. Een mooie invulling van bedachtzaam opvoeden. Zet ze gewoon eens op en kijk samen. Zeker voor de filmpjes rond de feestdagen is dat een aanrader.

In de kerk
Passend bij de grote-mensen-lezing en het leesrooster zijn de filmpjes een goede aanvulling voor de kinderen. Om bijvoorbeeld in de kinderwoorddienst of kindernevendienst te gebruiken. Of voor een kindermoment in de viering. Ook passen de filmpjes bij een speciale viering rond een thema of seizoen. Ze zijn een mooie opstap voor gesprek of kunnen als basis dienen voor een eigen spel.

Op school
Ook op school kunnen die filmpjes ingezet worden als ontspannen moment in de klas, passend bij levensbeschouwelijke vorming. Of passend bij een onderwerp dat in methodes als Trefwoord, Hemel en Aarde, of Houvast op school aan de orde komt.


Hoe werk je er mee?


Thematisch

Als je een week- of maandthema hebt kan een bepaald filmpje er goed bij passen.  Bijvoorbeeld als je eerste communicanten voorbereidt; als je met dood en afscheid te maken hebt; als het over zelfvertrouwen gaat; als je Sinterklaas of Sint Maarten wat meer inhoud mee wilt geven; als je onrecht bespreekbaar wilt maken; als je wilt nadenken over omgaan met natuur en schepping; als je Jezus’ leven en bedoeling wilt uitleggen; als je aandacht wilt geven aan filosofie en wijs gesprek.

Vierend door het jaar

De filmpjes ondersteunen de gelovige gang door het jaar met zijn feesten en sterke tijden, symbolen en rituelen. Joes, Mara en Kleine Uil vieren en knutselen mee. Zij verbazen zich en ontdekken  de betekenis van feesten en verhalen. En de kijker ontdekt mee!

Zoals je wilt

Je wilt gewoon hoe het uitkomt filmpjes kijken, bijvoorbeeld op vraag van je kinderen. Of als je geen zin hebt om zelf voor te lezen. Maar ze zijn ook onderhoudend voor jezelf, of als ouder. Voor grootouders, samen met of juist zonder de kleinkinderen.

Voel je vrij om de filmpjes aan te zetten als verantwoorde en leuke hervertelling van bijbelverhalen en als ankerpunt in het jaar vol tradities en feesten. Om het geloofsgesprek op gang te helpen. Daarvoor worden ze gemaakt!