Kleine Uil wordt wijs

Bijbelverhalen vertellen op een vrolijke manier

Afl 6 2e Advent – Verwachting

1 december 2023 | Advent

Samen met Joes, Mara en Kleine Uil gaan we op weg naar Kerstmis. Deze 2e Advent brengt de engel een boodschap aan Maria, dat ze een kindje zal krijgen. Mara leert een moeilijk lied, want ze mag meedoen in het kerstspel. Samen met Kleine Uil zoekt ze wat die moeilijke woorden zouden kunnen betekenen. Kleine Uil heeft het verhaal gehoord uit het ‘Boek van mijn Moeder’ over de engel Gabriël, en God die Maria lief vindt. Kleine Uil wordt wijs brengt elke Adventsweek een verhaal. De 1e Advent ging over je verheugen met Johannes de Doper. Op de 3e Advent staan Jozef en zijn dromen centraal en op de 4e Advent krijgen de herders een boodschap, waarna ze wel moéten gaan kijken. Op Kerstmis is er natuurlijk het bekende verhaal van het kindje Jezus in de stal. Het bijbelverhaal van de 2e Advent is het verhaal van de boodschap van de engel aan Maria (Lc. 1,26-38)